مجموعه مدارس

غیر دولتی ناصر نوین

511
تعداد دانش آموزان
68
تعداد دبیران
4
تعداد شعبه مدارس
23
تعداد کادر اجرایی

آلبوم افتخارات ناصر نوین

پیش ثبت نام در مجموعه مدارس ناصر نوین

آدرس و شماره تماس شعب
com.msh.mahaletamas_512x512
مجموعه مدارس ناصر نوین