فرایند تکمیل پیش ثبت نام

پس از تکمیل فرایند ثبت نام، منتظر اطلاعیه های ثبت نام در کانال تلگرام و ایتا مدرسه باشید.

مشخصات دانش آموز

به صورت اعداد انگلیسی وارد شود.
نمونه صحیح تاریخ تولد => 1403/01/01

مشخصات پدر

به صورت اعداد انگلیسی وارد شود.

مشخصات مادر

انتخاب یکی از گزینه ها ضروری می‌باشد.

سوالات متداول :

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7.30 صبح تا 14 ظهر

پنج شنبه ها تعطیل میباشد

در هر سه پایه هفتم و هشتم و نهم دانش آموز میپذیریم.

شهریه هر سال با توجه به بخشنامه های ارسالی از سمت اداره متفاوت میباشد و اطلاعات دقیق در زمان ثبت نام قطعی مشخص میشود.

مجموعه مدارس ناصر نوین دارای چهار شعبه مجزا میباشد.

شبکه های اجتماعی :